About Us - Header

Brink's Corporate

Values

Väärtused

Brink’sis hinnatakse turvalisust, kliendile keskendumist, ausust, kaasavust ja pidevat arengut, mis muudab nii meie töötajate kui ka klientide elu paremaks. Meie väärtused tagavad, et töötame enda ja teiste kaitsmisel ohutult, pakume edukaid lahendusi, järgime alati kõrgeimaid eetikanorme ja kasutame tulemuste saavutamiseks tehnoloogiat.

Turvalisus

 • Meie eesmärk: tuua iga töötaja igal õhtul turvaliselt koju.
 • Oleme uhked, et hoiame oma klientide väärisesemeid ohutult ja turvaliselt.

Eetilisus ja seaduskuulekus

 • Me käitume ausalt ja väärikalt.
 • Austame üksteist, oma ettevõtet, meie kliente ja teisi, keda Brink’s mõjutab.

Pühendumus

 • Edendame avatud, vahetut ja konstruktiivset suhtlemist.
 • Me inspireerime töötajaid püüdlema kõigis oma tegemistes tipptaseme poole.

Järjepidev areng

 • Leiame viise oma protsesside tõhusamaks muutmiseks ja jõudluse parandamiseks.
 • Anname oma inimestele võimaluse loovalt mõelda ja teisiti töötada.
 • Võtame vastu muutusi ja juhime neid.

Kliendifookus

 • Meie kõigis tegevustes on klient esikohal.
 • Mõistame oma klientide vajadusi ja leiame viise, kuidas nende kogemusi muuta.
 • Peame end vastutavaks lisaväärtuse loomise ja tulemuste saavutamise eest.

Mitmekülgsus ja kaasatus

 • Me edendame kaasavat kultuuri, mis väärtustab erineva tausta, ideede ja vaatenurkadega inimesi.
 • Loome kokkukuuluvustunde, et kõik töötajad tunneksid end austatuna, turvaliselt ja väärtustatuna.
 • Anname võrdsed võimalused osalemiseks ja arenemiseks.

About Us - Fact or Figure

100

riiki klientidega

13,5

tuhat sõidukit

1,2

tuhat rajatist

52

riigis tegutsev

62,4

tuhat töötajat